Контакти
 
име *
email  *

гр.Велико Търново 5000 ул."Мальовица"
31e-mail: galdiv@abv.bg
телефон
Професионализъм и качество
Как да ни откриете!
 
 
Партньори
Галерия - Видео
    Предмет на дейност на фирмата е проектиране и извършване на пробивно взривни работи в строителството,прокарване на пътища,геология,екологични и сеизмични оценки,разчистване на строителни площадки,геодезия,вертикални и хоризонтални планировки,събаряне на сгради и комини.

   Разполагаме със собствена и наета техника за изпълнение на пробивни работи,договори със складове и доставчици на взривни материали,както и високо квалифицирани специалисти с дългогодишен опит гарантирайки качествено и безопасно изпълнение на взривните работи.
- "ОРИКА МЕД БЪЛГАРИЯ" АД гр.Панагюрище
- "МАКСАМ СЕ БЪЛГАРИЯ" АД гр.Габрово
- "АРСИС-68" ЕООД гр.Стара Загора
- "РОСА-70" ЕООД гр.Стара Загора
 
1 2 3 4 5
6 7 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
- "ВИКТОРИА" ЕООД гр.София
За Нас
Основна дейност:
    "ГАЛДИВ" ЕООД е дружество създадено през 2009 г. и специализирано в областта на минно-добивната дейност. Има лиценз за извършване и проектиране на специални взривни работи на територията на република България.Дружеството разполага с високо квалифицирани специалисти в областта на минното дело.
 
Потенциал на дружеството:
Изработка на:
- цялостен работен проект
- годишен работен проект
- цялостен работен проект за рекултивация
- план за минни отпадъци
Специални взривни работи:
- събаряне на сгради и комини
- канализации
- прокарване на пътища
Геодезия:
- вертикални и хоризонтални планировки
  Фирмата е с потенциал да добива по 200 000 куб.м. плътна скална маса месечно по взривен способ.
Пиротехника и фойерверки:
Отдаване техника под наем:
- компресори
Обекти
Дружеството е натрупало опит в следните обекти:
Местонахождение
област Сливен
област Стара Загора
област Пловдив
област Ямбол
област Перник
област Пазарджик
област София
област Габрово
област Хасково
Обект / Кариера
Извършена дейност
Път I-5 "Кърджали-Подкова"
Проектиране и ВР
АМ "Тракия" ЛОТ №3 "Нова Загора - Ямбол"
ВР
Път II-55  "Велико Търново - Гурково"
ВР
ПК "Агрострой"гр.В.Търново-находище"Водолей"
Проектиране
"Бинкос"
ВР
"Твърдица"
ВР
"Дядово"
ВР
"Дългия рид"
ВР
"Маца"
ВР
"Ливадата"
ВР
"Баалък тепе"
ВР
"Куртово конаре"
ВР
"Козарево"
ВР
"СК-13"
ВР
"Хидрострой"
ВР
"Огняново"
ВР
"Козяк"
ВР
"Скауско"
ВР
"Крепос"
ВР
created by Web™ Fancier
Copyright © 2013 "ГАЛДИВ" ЕООД All Right Reserved